מחלקת חומרי הגלם לתעשייה הכימית מתמחה באיתור חומרי גלם לתעשייה הכימית בסין ניהול  הרכש ,בקרת האיכות בסין ופתרונות שינוע מיוחדים הנדרשים לחומרי גלם לתעשייה הכימית ואחריות מלאה.

בחומרי גלם לתעשייה הכימית הננו בעלי ידע רב הן ע"י הניסיון שלנו בארץ  והן ע"י עובדנו המנוסים במשרדנו בסין.