רפואה בסין

הממוצע העולמי של הוצאות ציבוריות עבור שירותים רפואיים מהווה כ- 10% מהתמ"ג ואילו בסין ההוצאה מסתכמת בכ- 5.7% בלבד. לשם השוואה, ההוצאה בארה"ב נעה סביב 17% מהתמ"ג. נתון זה מצביע על הפוטנציאל האדיר שגלום בשוק הציוד הרפואי בסין, בייחוד כאשר סין הולכת ומתפתחת מבחינה טכנולוגית.

נתונים אלו מעודדים חברות רבות לנסות ולהיכנס לשוק זה, אך הכניסה לשוק אינה פשוטה וכוללת תהליך רישום ב- CFDA, רשות מקבילה ל- FDA האמריקאי.

קטגוריית מחירים  בתי חולים פרטיים מהווים כמעט מחצית מכלל בתי החולים בסין, אך במונחים של מספר המיטות בבתי החולים הם מהווים רק עשירית מכלל השירותים הרפואיים בסין. בבתי חולים אלו, הנהלת בית החולים היא בעלת הסמכות הבלעדית לתמחר את השירותים הרפואיים ואת השימוש בציוד רפואי.

לעומת זאת, בבתי החולים הציבוריים הגדולים, ההנהלה מחויבת לתמחר את השירותים הרפואיים ואת השימוש בציוד רפואי על פי קטלוג מחירים הנקבע מראש ע"י ה- NDRC -National Development & Reform Committee, כאשר לכל שירות רפואי, שניתן בבית החולים, ישנה קטגוריית מחיר שנקבעה עבורו מראש.

כאשר חברה בינלאומית פלונית מבקשת למכור ציוד רפואי לבית החולים, עליה (או על המפיץ של החברה) לוודא שהשימוש במכשיר או בציוד הרפואי מתומחר בקטלוג המחירים. בהליך המכירה לבית החולים יש לוודא, כי הצד הסיני יודע כיצד לתמחר את השימוש במכשיר ויש לדאוג, כי קטגוריית המחיר הרלוונטית למכשיר תהיה משתלמת וכלכלית עבור בית החולים. אם לא קיימת קטגוריה עבור המוצר, ייתכנו עיכובים מהצד הסיני וכל זאת גם אם החברה הבינלאומית צפתה חתימה בטוחה של העסקה. עיכובים אלה יבטאו את העובדה, שבית החולים פשוט אינו יודע כיצד לתמחר את השימוש במכשיר, שאינו נכלל במאגר הקטגוריות של ה- NDRC.

קיים תהליך מול ה- DRC המחוזי, בו ניתן להכניס שירות חדש לקטגוריית המחירים של בתי החולים. יש לתהליך זה יתרונות וחסרונות. מחד, אם המכשיר מספק שירות חדש והחברה מצליחה לקבל מה- DRC המחוזי הגדרת קטגוריה חדשה עבור השירות, סביר כי לחברה לא יהיו מתחרים רבים בשוק, אם בכלל. מאידך גיסא, התהליך הינו מורכב וארוך (נמשך כשנתיים) ובסיומו התשובה של ה- DRC המחוזי עשויה להיות שלילית. בנוסף, כאשר חברה מגישה בקשה להמצאת קטגוריית מחירים חדשה עבור השירות אותו היא מספקת, היא לא תוכל בעתיד להגדיר את השירות הרפואי תחת קטגוריה אחרת מהמאגר.

מובילי דעה – KOL) Key Opinion Leaders) לעתים עשויים להיווצר מצבים, בהם חברות מפתחות טכנולוגיות נהדרות בתחום הציוד הרפואי, אך הן אינן מצליחות לחדור לשווקים חדשים וזאת על אף העובדה, שמבחינת מחקר ופיתוח הן עושות את כל מה שנדרש. סין עדיין נחשבת למדינה, שבאופן יחסי סגורה למערב והעולם האקדמי והרפואי מושפע מכך בהתאמה (רק בשני העשורים האחרונים חל הליך משמעותי לפתיחת השערים למערב). כתוצאה מהבידוד הסיני, שנמשך שנים ארוכות, האקדמיה הסינית אינה מחוברת דיה לכתיבה העולמית וגורמי הרפואה הסיניים אינם חשופים באופן מספק למומחים רפואיים משאר העולם. אי לכך, קיימת חשיבות רבה לגיוס תמיכתם של מובילי דעה מקומיים (KOL) עוד בשלב הרישום ב- SFDA ובתהליך החדירה לשוק ונסיונות המכירה לבתי החולים המובילים.כבכל מדינה, מובילי הדעה קיימים בתחומים מקצועיים שונים, לרבות בבתי החולים, באוניברסיטאות, במכוני המחקר ובמשרדי הבריאות למיניהם. לכן, לכאורה, לא פשוט למצוא את האנשים הרלוונטיים ביותר במדינה ענקית כמו סין. אז היכן בכל זאת ניתן לאתר את מובילי הדעה הסיניים? בסין ישנם 85 תתי התאחדויות מקצועיות בתחומי הרפואה השונים, השייכות כולן להתאחדות אחת הנקראת ה-CMA- Chinese Medical Association. תוך התאחדויות אלו כלולים, בין השאר, התאחדות הקרדיולוגים, התאחדות האונקולוגים וכו'.

בכל התאחדות ישנם בעלי תפקידים שונים: ראש ההתאחדות, סגן ראש ההתאחדות, 3-5 חברי צוות בכיר, 20 חברים בוועדה הבכירה ועוד כ- 50 נציגים בוועדה הכללית.

ברי ההתאחדות הרפואית הסינית הם בדרך כלל מובילי הדעה בתחומי ההתמחות השונים ובעלי השפעה משמעותית בקרב פקידי משרד הבריאות. על כן, מומלץ לנסות ולחשוף את מובילי הדעה לטכנולוגיות או לציוד הרפואי המיועד ליצוא לסין.

כאמור, השפעתם של מובילי הדעה תהיה ניכרת בכל אחד משלבי החדירה לשוק, החל משלב הרישום ב- SFDA, כאשר הוועדה בוחנת את המוצר, דרך השלב שבו בתי החולים צריכים להחליט האם לרכוש את המוצר וכלה בשלב של התאמת השירות לקטגוריית מחיר קיימת .